Prima pagină » CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE


Universitatea Spiru Haret a primit din partea Comisiei Europene-Directoratul General pentru Cercetare distinctia Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare/HR Excellence in Research

 

Universitatea Spiru Haret a aderat la Carta Europeană a Cercetătorilor si la Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor

 

Anunturi

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

Universitatea Spiru Haret din București, acreditată prin Legea nr. 443/05.07.2002, anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României nr.367 din 06.05.2021, partea a III-a.

C A L E N D A R U L de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 367 din 06.05.2021 partea a III-a
 


Universitatea ”Spiru Haret” din București anunță organizarea examenelor de promovare în cariera didactică universitară în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021, în conformitate cu dispozițiile HG nr.902/2018.
Programul de desfășurare al examenului de promovare va respecta graficul prezentat mai jos.

C A L E N D A R U L de desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021

 

 

Regulament concurs

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante in cadrul Universitatii Spiru Haret

Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica in cadrul Universitatii Spiru Haret

 

STANDARDE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SPECIFICE FUNCTIEI DE PROFESOR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

STANDARDE MINIMALE DE PROMOVARE PE POSTURILE DE PROFESOR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

STANDARDE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SPECIFICE FUNCTIEI DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA
descarcă aici

STANDARDE MINIMALE DE PROMOVARE PE POSTURILE DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

STANDARDE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SPECIFICE FUNCTIEI DE LECTOR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

STANDARDE MINIMALE DE PROMOVARE PE POSTURILE DE LECTOR UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

STANDARDE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SPECIFICE FUNCTIEI DE ASISTENT UNIVERSITAR ANGAJAT PE O PERIOADA NEDETERMINATA

descarcă aici

Acte necesare

  • Dosar de concurs descarcă aici;
  • actele necesare pentru înscriere, specifice fiecărui grad didactic, enumerate mai jos.

Pentru gradul didactic de Asistent Universitar:

  • cererea candidatului prin care se solicită înscrierea la concurs descarcă aici;

Pentru gradul didactic de Lector Universitar/Şef de lucrări:

  • cererea candidatului prin care se solicită înscrierea la concurs descarcă aici;

Pentru gradul didactic de Conferentiar Universitar:

Pentru gradul didactic de Profesor Universitar:


LISTA documentelor cuprinse în dosarul de promovare pe postul de lector/şef de lucrări universitar
LISTA documentelor cuprinse în dosarul de promovare pe postul de conferenţiar universitar

CERERE înscriere examen de promovare


Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor (minimale) proprii Universităţii

Declaratie

Declaratie pe proprie raspundere
 


Programul desfăşurării concursurilor

C A L E N D A R U L de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 367 din 06.05.2021 partea a III-a
 

C A L E N D A R U L de desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021
 

Înscrierea la concurs/promovare se face zilnic:

  • Luni-Vineri: 09:00 - 13:00, Biroul Concursuri, din str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3, Bucuresti, etaj 2, camera 210
  • Relaţii la tel. 021.455.10.09 sau 021.455.10.11
  • Dosarul de concursul poate fi trimis in format electronic la biroulconcursuri@spiruharet.ro

 

Comisii Concurs

 

DESCRIEREA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS/PROMOVARE
DATE PERSONALE SI PRELEGERI PUBLICE ALE CANDIDATILOR CE PARTICIPA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/PROMOVARE

 

DECIZII PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN CADRUL FACULTĂŢILOR

DECIZII PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN CADRUL FACULTĂŢILOR